KONTAKT

 SIEDZIBA:

Eskulap Centrum Medyczne w Ciechanowie Sp. z o. o.
ul. Zgrupowania AK ,,Żyrafa” 3/13, 01-877 Warszawa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Centrum Medyczne
06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 20

 TELEFONY

Rejestracja: 23 661 84 00
Stomatologia: 23 673 10 92
Medycyna estetyczna: 884 297 009
Pracownia Rezonansu Magnetycznego: 23 661 84 30
Administracja: 23 661 84 00
AlergiaMed: 23 672 08 65

 Kontakt e-mail

Rejestracja: rejestracja@eskulap-cmc.pl

Prezes Zarządu:

Anthony Krol: nzoz.eskulap.ciechanow@gmail.com