Świadczenia w Ramach
NFZ (Refundacja)

Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dorosłych
Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci (dzieci chore)
Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci (dzieci zdrowe)
Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
Pracownia Endoskopowa
Pracownia RTG
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia gastroenterologiczna
Poradnia onkologiczna
Poradnia medycyny sportowej